การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน

(โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ)

ระหว่างวันที่ 5 – 25 กรกฎาคม 2564

website-5-7-2564