การสื่อสารความคืบหน้า โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้

การสื่อสารความคืบหน้า-NIDA

One thought on “การสื่อสารความคืบหน้า โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้

Comments are closed.